Provozovatel: MND Gas Storage a.s. Autorizace uživatele ENGLISH
Návrat na úvodní stranu

Registrace

Název: * Forma:
(právnická osoba nezapsaná v OR uvede svůj název)
Sídlo:
Obec: * PSČ: *
Ulice: * Čp: *
Stát: *
Předmět podnikání:

IČ: * DIČ:
Číslo licence na obchod s plynem:
Banka:
Adresa pro doručování do vlastních rukou:

Kontakt: Telefon:
Příjmení: * Fax:
Jméno: * Email: *
Statutární zástupci: (všichni)
Příjmení: Jméno: Dat. narození:

Přístupové jméno: *
Přístupové heslo: *
Přístupové heslo (kontrola): *

               
*) Povinné registrační údaje